Yksilöllinen oppiminen sopii oppilaille

Yksilöllinen oppiminen

Tammikuusta lähtien olen soveltanut yksilöllisen oppimisen opetusmenetelmää maantiedon oppitunneilla ja jossain määrin myös 9. luokan biologian oppitunneilla. Maaliskuun lopussa tein oppilaille kyselyn yksilöllisestä oppimisesta Google Driveen. Tavoitteena oli selvittää oppilaiden ajatuksia uudesta tavasta oppia maantietoa ja biologiaa. Kyselyyn vastasi yhteensä 133 oppilasta. Oppilaat vastasivat kyselyyn nimettömänä.

Kyselyn tulokset vahvistivat sitä mielikuvaa, joka minulle oli oppitunneilla muodostunut. Suurimmalle osalle yksilöllinen oppiminen tuntuu sopivan hyvin.

Yksilöllisen oppimisen hyvinä puolina koettiin useimmiten vapaus, kiireettömyys, vuorovaikutus kavereiden kanssa, kiinnostavuus sekä mahdollisuus oppia omien tavoitteiden ja tapojen mukaan. Huonoimpina puolina pidettiin omaa (tai kaverin) laiskuutta, muista jälkeen jäämistä, keskittymisen ongelmia, vastuunottoa omasta oppimisesta ja sitä, ettei muista kysyä opettajalta apua. Yhdessä vastauksessa mietittiin, että mihin opettajaa tarvitaan, kun itse täytyy opiskella. Ehkä seuraavassa jutussani paljastan, mitä kaikkea opettaja tekee, kun oppilaat oppivat yksilöllisesti :). Tässä kohtaa voin vain vakuuttaa, että töitä tehdään…

Kokemukset oppitunneilla ja kyselyn tulokset ovat myös osoittaneet selviä kehittämisen kohteita. Monet pienemmät – ja isommatkin – kohdat vaativat toimintatapojen jonkinlaisia muutoksia. Tällä hetkellä suurimpana haasteena koen niiden oppilaiden innostamisen, jotka ovat tottuneet siihen, että oppitunnilla pärjää kun on paikalla kutakuinkin asiallisesti tai kun kuuntelee opettajaa ja tekee opettajan antamat tehtävät vihkoon. Haluaisin niin kovasti osoittaa heille, että oma yksilöllinen oppiminen ja omanlaisten töiden tekeminen voisi olla paljon kiinnostavampaa ja hyödyllisempää.

Näin oppilaat vastasivat

Avoimiin kysymyksiin tuli paljon vastauksia, joten olen yrittänyt poimia tähän hieman erisisältöisiä vastauksia. Alla olevat vastaukset ovat kutakuinkin suoria lainauksia oppilaiden vastauksista: lukemisen helpottamiseksi olen korjannut vain suurimpia kirjoitusvirheitä.

Sopiiko yksilöllinen oppiminen sinulle?

Ei sovi.  1%

Sopii melko hyvin.  27%

Sopii hyvin.  50%

Sopii oikein hyvin.  22%

Perustele vastauksesi.

Voi oppia rauhassa.

On myös hyvä että saa arvioida oppimistaan.

Jos keskityn hyvin, asiat tallentuvat pitkäkestoiseen muistiini ja sitten vain osaan. Lisäksi etenen muita nopeammin, joten yksilöllinen oppiminen on minulle ihanteellinen työtapa.

Saa edetä omassa rauhassa ja tutustua paremmin asioihin.

Sopii hyvin, koska voi edetä nopeasti tai hitaasti riippuen siitä, onko aihe vaikea vai ei.

Se on helppoa! Ei pelkkää vihkoon puurtamista :). Paljon helpompaa. Tunnit rennompia. Voi opiskella kaverin kanssa.

Omien tavoitteiden hahmottaminen on helpompaa ja kun voi itse päättää mitä tekee, miten opiskelee ja kuinka paljon, on tavallaan helpompi suunnitella asioita eteenpäin eikä ottaa turhia paineita. Oma opiskelutapa löytyy selvästi helpommin.

Olen oppinut enemmän ja ymmärrän asiat paremmin. Se ei ole pakkopullaa.

Kaikki on paljon mielenkiintoisempaa kun saa edetä omaan tahtiin, eikä ole sellaista pakonomaista tunnetta.

Siksi sopii melko hyvin, että voi edetä omaa tahtia eikä ole kamala kiire opetella asioita.

Sopii, koska saan itse vaikuttaa oppimiseeni enemmän

On mukavaa kun saa mennä omaa tahtia eteenpäin. Mutta on myös hyvin tärkeää, että käymme vaikeimmat asiat opettajan opastuksella.

Sopii hyvin, koska se auttaa minua oppimaan itsenäisesti ja rauhassa.

Kivaa kun saa tehdä itse kaikkea eikä tarvitse aina kuunnella koko tuntia mitä edessä selitetään.

Tässä opin myös vuorovaikutusta muitten ryhmäläisteni kanssa ja yhdessä oppiminen on mukavampaa ja hauskempaa.

Jos on nopeampi ei tarvitse odotella hitaampia ja jos on hitaampi ei tarvitse kiirehtiä eikä ehdi kunnolla oppimaan asiaa.

Yksilöllinen oppiminen sopii hyvin minulle, koska tykkään tehdä erilaisia töitä, etenkin blogeja ja on hyvä kun saa edetä omassa tahdissa.

On jotenkin helpompaa keskittyä oppimiseen, kun voi mennä omaa tahtiaan.

Ei tarvitse pitää mitään kiirettä.

Yleensä olen oppinut parhaiten kuuntelemalla, mutta tämä on ilmeisesti paljon parempi.

Tästä oppii hyvin myöskin itsenäistä opiskelua tulevaisuutta varten.

Mitä hyvää yksilöllisessä oppimisessa on?

Saa tehdä asiat miten haluaa eikä aina tehdä vain tehtäviä.

Se että voin itse määrätä oppimiseni ja tavan miten opin.

Voin itse valita päivän jolloin teen esim. testin tai jonkinlaisen opinnäytetyön.

Voi opetella sen verran mikä on oman mielen mukaan riittävä.

Voi mennä kappaleet omaa tahtia, helpommat nopeammin ja vaikeammat rauhallisemmin. Opin paremmin.

Paljon rauhallisempaa tunneilla.

Saa keskittyä hankalaan aiheeseen pidempään.

Ei tarvitse olla niin tarkka läksyistä mitä on tullut ja täytyy itse pitää huolen omasta tekemisistä.

Olen oppinut oman tapani opiskella, sellaiset jotka ovat oikeasti hyviä! Ja stressi töiden tekemisestä ei ole ollut niin iso kun on niin paljon muitakin töitä.

Omat tavoitteet selkeytyvät.

Se on mukavaa ja rennompaa, mutta siinä kuitenkin oppii tosi hyvin ja saa itse perehtyä aiheisiin.

Saa edetä omaa tahtia ja saa käyttää enemmän omia ideoita.

Saa edetä omaa tahtia, saa käyttää erilaisia ja itselle sopivia oppimismenetelmiä, voi keskustella asioista kaverin kanssa ja mikä parasta tämä on tuplasti mielenkiintoisempaa ja HAUSKEMPAA!

Pidin paljon enemmän yhteisistä tunneista ja opettajan luennoimisesta. Tällä tavoin varmistin sen, että varmasti opettelen oikea asiaa ja etenen eteenpäin tasaisesti. Myös opettajan antamia kotiläksyjä oli helpompi noudattaa ja selkeästi sai unohduksen jos ei ollut tehnyt.

Saa itse keksiä omia tapoja oppia ja läksyjen tekeminen voi olla hauskaa.

Ei ole enää aina sitä ”lue kpl 5 ja tee tehtävät” . Voi omassa tahdissa edetä.

Suulliset läksynkyselyt joista saa numeron oman oppimisen perusteella.

Omanlaiset työt, esim. diaesitykset ja videot joissa saa oman mielen mukaan soveltaa.

Voi löytää oman tyylin miten päähän jää parhaiten asioita.

Voi opiskella asiaa niin kauan kunnes sen on oppinut oikein hyvin :). Ja voi mennä eteenpäin heti kun sen on oppinut.

Saa mennä omaan tahtiin ja tehdä tehtäviä omalla tasolla.

Saa opiskella itsenäisemmin ja oppii tulevaisuutta varten itse tietämään millaisella tasolla oma osaaminen on ja oppii varmistamaan että osaa oikeasti asian, eikä vain kuvittele osaavansa.

Tämä sopii paremmin minulle, koska olen hidas oppimaan ja näin saan aikaa oppia.

Saa oppia itse ja rauhallisella tahdilla ja opettaja auttaa sitten, kun tarvitsee tai ei ymmärrä aihetta.

Oppii vastuullista ja itsenäistä opiskelua.

Tasapuolista kaikille, mielenkiintoisuus, ei koskaan tylsää, omien töiden tekeminen, tietokoneella työskentely, itse tilattavat läksynkyselyt, ja se, että apua saa aina kun tarvitsee

Lukiossa ja viimeistään yliopistossa täytyy opiskella itsenäisesti ja tämä on hyvää harjoitusta.

Tajuaa asiat omaa hidasta vauhtia ei tarvitse juosta muiden perässä, saa tehdä töitä kavereiden kanssa.

Lisäksi se, että saa valita opiskeleeko yksin, parin kanssa vai ryhmässä on hyvä asia, ja muutenkin on valinnanvaraa työtavoissa.

Pystyy etenemään omaan tahtiinsa ja saa kotona tehdä sen verran läksyjä kuin itse näkee parhaaksi.

Yksilöllinen oppiminen sopii muuten hyvin, mutta joitakin asioita on vaikeampi ymmärtää ja ne eivät jää niin hyvin mieleen, jos opettaja ei opeta niitä.

Se antaa vapaat kädet mutta päivinä jona ei ole motivaatiota tai on väsynyt työ ei kauheasti edisty

Mutta koska olen laiska en saa tehtyä mitään oma aloitteisesti joka hidastaa oppimista.

On välillä vaikea mennä omaa tahtia kun tuntuu että kaikki muut menevät edellä ja yleensä kuunteleminen on ollut minulle helpoin tapa oppia, nyt en suoraan sanottuna tee kauheasti mitään tuntuu etten opi itse etenemällä niin paljon kuin oppisin opettajan ja muiden kanssa samaan tahtiin menemisellä.

Paljon parempi sanon minä! :D.

Yksilöllisessä oppimisessa on hyvää se, että ei tarvitse oppia yksin vaan voi oppia ryhmässä Oppii hyvin kun saa selittää kaverille.

Se hyvä että saa tilata läksynkyselyn silloin kun tuntuu että osaa asiat.

Mitä huonoa yksilöllisessä oppimisessa on?

Joskus ei välttämättä opi kaikkea, mutta yleensä voi kysyä jos ei osaa, niin ei siinä ole sillä tavalla mitään kovin huonoa.

Vastuunottaminen oppimisesta voi olla hankalaa.

Joskus ehkä se, että voi olla että jää junnaamaan johonkin kappaleeseen liian pitkäksi aikaa, mutta onneksi sen kuitenkin sitten tajuaa ja osaa taas lähteä eteenpäin kappaleissa.

Oman oppimisen paineet kasvavat, mutta sehän on vain hyvä.

On niin helppoa vaan laiskotella. Eipä se toisaalta minun ongelmani ole, etteivät kaikki opi.

Ei välttämättä jaksa perehtyä asiaan tarpeeksi hyvin.

Pelkää, että jää kamalasti jälkeen jos on hieman hitaampi kuin muut.

Osa ei jaksa keskittyä ja oma keskittyminen herpaantuu heidän takiaan.

Ärsyttää kun jotkut ei tee mitään yo:n aikana, vaan istuu ja pelleilee. Se häiritsee.

Kun ei ole ns. ’määrätty’ mitään läksyä, niin helposti tulee tehtyä vähän vaatimattomasti kotitehtävät.

En keksi oikein mitään negatiivista. Mielestäni nykyajan opiskelu saisi olla tällaista. Toki en haluaisi luopua kokonaan siitä että opettaja selittäisi asioita yhteisesti, mutta 15min-30min olisivat sopivat ajat puhumiselle, sillä sen jälkeen on huomannut ettei ole enää niin tarkkana. ei tule tehtyä paljon.

Että pitää pitää huolta omasta oppimisesta.

Huonolla keskittymiskyvyllä oppimisesta voi tulla hankalaa ja se voi tuntua pakkopullalta.

Asioiden määrä voi aiheuttaa päänsärkyä ja turhautumista.

Joskus tuntuu, etten saa näytettyä kaikkea oppimaani opettajalle.

Välillä on haastavia asioita niin turhautuu yksin niiden kanssa, mutta ei oikein muita.

Jotkut häiritsee tuntia.

Tulee välillä hieman orpo olo kun ei ole varma missä kappaleessa pitäisi jo olla.

Se että ei välttämättä muista pyytää apua kun sitä tarvitsee.

Ehkä se, että opettaja kuitenkin opettaa joka kappaleesta asioita ja jos itse on jäänyt hieman jälkeen ei ehkä voi saada opetuksesta kaikkea irti ja silloin se on vielä hankalampaa.

Ei minusta mitään, ainakaan minun kohdallani. Paitsi että joskus voi laiskottaa eikä jaksa tehdä, mutta sitten tajuaa että on pakko jos haluaa että tämä työtapa jatkuu ja haluaa oppia!

Tärkeätkin asiat voivat jäädä huomaamatta ja oppimatta. Pelkään myös että osaamiseni ei tule kunnolla esille pelkkien läksynkyselyjen ja suullisten kyselyjen avulla.

Ei ole huonoja asioita.

Yksilöllinen opiskelu tuottaa liian ison vastuun peruskoululaiselle. Vaikka oppilas saa itse päättää mitä ja miten opiskelee, mutta se on joillekin liian hankala opiskella määrätyssä ajassa. Läksyä itselle on liian hankala antaa, koska vastauksia ei tarkisteta, niin se tuntuu liian turhauttavalta ja samalla oppii väärästä. Opiskelun halu hälventyy, kun opettaja ei ole välillä patistamassa eteenpäin. Tulee välillä tunne mihin opettajia tarvitaan, kun itse täytyy opiskella.

Pitää ottaa itse vastuuta. Jotain asioita ei ymmärrä mutta kysymällä selviää kaikki ja sitten muut oppilaat ympärillä välillä häiritsevät

Jos ei ole kiinnostunut opiskelusta jää helposti jälkeen.

Joskus voi olla vähän laiska tai ei vain jaksa, joten silloin ei etene oikein. Onneksi opettaja tulee sitten antamaan vauhtia jos jää kauheasti jälkeen.

Haluatko jatkossakin oppia omaa tahtia?

Kyllä  89%

En  11%

Haluatko jatkossakin oppia ryhmissä?

Kyllä  85%

En  15%

Haluaisitko, että opettaja luennoitsisi enemmän ja kaikki oppilaat tekisivät samat tehtävät samassa tahdissa?

Kyllä  18%

En  82%

Onko OBista ollut apua oppimisessasi?

Kyllä  77%

Ei  23%

Minkä arvosanan antaisit yksilöllisen oppimisen työtavalle?

4   1%            5   2%            6   5%            7   11%

8   37%          9   37%         10  8%

Mitä vielä haluaisit kertoa?

Hyvä ja toimiva tapa! Jatketaan samaan malliin.

Haluan, että tämä työtapa jatkuu koska se on minusta hyvä tapa .

Tosi hyvä idea! Ehkä vähän harmittavaa kun tuli vasta tässä vaiheessa.

Jatketaan tätä työtapaa. Ihanaa kun perus puurtamiseen keksitään jotain vaihtelua.

Vaikka opettajaa saa pyytää joka tunti opettamaan erikseen asioita vaan itselle, niin outoa se on kyllä mutta en opi silloin niin hyvin kuin koko luokalle opettaessa.

Opettaja voisi puhua tunnilla enemmän.

Opettaja voisi tulla opetustuntien kanssa hieman hitaampaa tai tulla pöytään juttelemaan hitaimmille, että kaikki kuitenkin pysyisivät ajan tasalla ja saisivat opetuksestakin jotain hyötyä.

Mielestäni on väärin, että opettaja sanoo että muiden oppilaiden, jotka ryhmässä ovat pitää pitää huolta toisen ”osaamattoman” oppilaan osaamisesta. Itsellekin asiat ovat uusia niin ei välttämättä osaa opettaa siitä vielä mitään ja näin opettaja luulee että joko ryhmätyö ei toimi tai muita ei kiinnosta opettaa tälle ”osaamattomalle” mitään.

Tykkään siitä, että asioita käydään ensin yhdessä läpi luokassa (opettaja selittää ja kyselee) ja katsotaan vaikka video aiheeseen liittyen ja sitten sen jälkeen saa keskittyä joko omaan työhön, asiakirjoihin, muistiinpanojen kirjoittamiseen tai vaikka tehtävien tekemiseen yksin tai yhdessä. Samalla opettaja kiertelee katsomassa ja työskentelyrauha pysyy yllä. Pidän myös paljon tämän hetkisestä pöytäkunnastani, sillä he auttavat ja tukevat minua. Ja täydentävät minua tarvittaessa.

Olen todella onnessani, että kyseinen oppimistapa on rantautunut meidän tunneille sillä pidän enemmän siitä, että voin itse asettaa määränpääni eikä kukaan käskytä pakkopullaa tunneilla!

Toivottavasti tämä oppimistapa säilyisi ensi vuonnakin, näin saan paljon enemmän irti kappaleista.

On ollut ennen vaikea oppia mutta nyt kun on tämä uusi oppimistapa niin osaan paremmin.

Ei ole kivaa jos yksi ryhmästä pelleilee, koska sitten kaikki kärsii siitä ja ei voi keskittyy.

Huonot puolet yhdessä opiskelussa on se että ei ymmärrä kokonaan asioita jos edetään nopeasti eikä löydä oikeaa tapaa oppia asioita.

Tarvitsen oppimiseen opettajan ”omia” tunteja jolloin on selvät asiat mitä tehdään ja opettaja selittää asioita luokan edessä.

Lisää videoita ja neuvoja miten itse voi vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin.

Kiva kun annetaan oppilaille mahdollisuus opiskella itsenäisesti ja kokeilla eri asioita!

Näin on hyvä jatkaa ja aion ottaa kaiken irti tästä itsenäisestä opiskelusta.

 

 

2 thoughts on “Yksilöllinen oppiminen sopii oppilaille

  1. Hyvältä näytti tulokset. Mikään yksittäinen menetelmä ei tietenkään sovi aina kaikille, mutta pääsääntöisesti hieno homma! Uusihan tuo ajatus on, että itse pitää opiskella, mutta kyllä ne oppilaatkin oppivat. Opiskelutaidot ovat kuitenkin keskeisiä taitoja tulevaisuutta ajatellen. Ihan mielenkiintoista olisi tehdä vastaava kysely perinteisestä luokkaopetuksesta. Etekin tilanteessa, jossa sama ryhmä on saanut kokeilla molempia tapoja. Kyllähän tässäkin opettaja selittää asioita, ei ehkä samaan tapaan valmiiksi pureskeltuna asiana, mutta tukee oppimista kuitenkin. Eriyttäminen ja oppilaan henkilökohtainen kohtaaminen mahdollistuvat tässä loistavasti. Ihanaa, että teet tätä!

Vastaa käyttäjälle pyks Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.