Vaikuttava ja osallistava Instagram

Vesikirppu

Syksyn biologian oppitunneilla on muun muassa tutkittu soluja, vesien mikroskooppisen pieniä eliöitä ja kuvattu eliöitä eliökokoelmiin.

Instagram on osoittautunut loistavaksi – sekä nopeaksi ja helpoksi – sisällön jakamisen paikaksi. Tässä on muutama esimerkki:

picssfromnature ja biogeoilua

Näin voit käyttää Instagramia biologian ja maantiedon oppimisessa:

  • Jaa omalla Instagram-tililläsi oppitunnin ja opiskeltaviin aiheisiin liittyvää sisältöä kuvina ja lyhyinä videoina. Tiivistä kuvien sisältö 140 merkkiin. Käytä yhdessä sovittua #aihetunnistetta, esimerkiksi #kasvinrakenne. Silloin muutkin löytävät tiettyyn aiheeseen, esimerkiksi kasvin rakenteeseen liittyvät kuvasi.
  • Jaa omassa Instagramissasi retki- ja matkakuviasi. Kerro muille mitä #aihetunnistetta käytät, niin voimme seurata retkiäsi ja matkaasi vaikka maantiedon oppitunneilla.
  • Etsi muiden jakamaa materiaalia käyttämällä tiettyjä #aihetunnisteita. Katso esimerkiksi, mitä muut ovat jakaneet aihetunnisteella #puutiainen tai #kevätseuranta. Seuraa muita ja tykkää kuvista.
  • Tee Instagram-tili, johon teet eliökokoelman. Käytä #aihetunnisteina esimerkiksi #eliökokoelma, #selkärangaton, #hämähäkkieläin, #vesihämähäkki ja niin edelleen. Tai paljasta eliöiden salatut elämät napakoissa kuvateksteissä.
  • Tee Instagram-tili, johon teet tutkimuksen lähiympäristöstäsi. Käytä #aihetunnisteina esimerkiksi #lähiympäristöni, #Perniö, #jääkaudenjäljet, #kivilajit ja niin edelleen. Voit myös kirjoittaa kuviin lyhyet kuvatekstit.
  • Tee Instagram-tili, johon keräät biologian ja maantiedon oppituntien sisältöjä päiväkirjamaisesti. Jaa siellä tekemiäsi töitä, tehtäviä, muistiinpanoja, ajatuksia ja ideoita, kysymyksiä ym. Tällainen Instagram-tili toimii hyvin oppimisesi päiväkirjana, portfoliona.
  • Tee Instagram-tili, johon keräät eri oppitunneilla, esimerkiksi biologian, kemian, terveystiedon ja kotitalouden oppitunneilla opiskeltuja asioita jostakin yhdestä aihekokonaisuudesta kuten ravinnosta. Käytä aihekokonaisuuteen sopivia aihetunnisteita esimerkiksi #ravinto. Näin Instagram-profiilisi voi auttaa yhdistämään eri oppiaineissa opittuja asioita kokonaisuuksiksi eli niin sanotun ilmiöoppimisen.

Ja mikä parasta: voit tehdä kaiken edellä olevan yhdessä muiden kanssa, yhteisöllisesti.

Jos keksit lisää keinoja hyödyntää Instagramia biologiassa ja maantiedossa, kokeile rohkeasti :).

Täältä löydät ohjeita ja vinkkejä Instagramin käyttöön yleensä:

Instagramin perusteet, Kuulu!

Oppiaine on väline oppimiseen

Suuntana uusi OPS 2016 (osa 3)

Laaja-alainen osaaminen
Maailma muuttuu.
Koulu muuttuu.
Opetussuunnitelma muuttuu.
Pedagogiikka muuttuu.
Oppiminen muuttuu.

Uuden opetussuunnitelman mukaan oppimisen päätavoitteena on laaja-alainen osaaminen eli ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tukevat laaja-alaista osaamista. Oppiaineiden välisen yhteistyön avulla asioita tarkastellaan laajempina kokonaisuuksina ja ilmiöinä.

Oppilaskeskeinen ja oppilaita osallistava pedagogiikka ja tuen eri muodot edistävät oppilaiden oppimista. Oppiminen on yhteisöllistä ja yksilöllistä, ja sitä tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissäTyötavat ja oppimistehtävät ohjaavat tiedonrakentamiseen, ongelmanratkaisuun ja oppimaan todellisessa maailmassa.

Oppiaineet, esimerkiksi biologia ja maantieto, ovat myös välineitä laaja-alaiseen osaamiseen. Biologian tavoitteena on esimerkiksi auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehitystä. Maantiedon tavoitteena on esimerkiksi tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista.

Arvioinnin kohteina ovat muun muassa opettaminen, oppiminen, oppimisympäristöt, työtavat ja oppimistehtävät. Arvioinnin menetelmät ovat monipuolisia ja tukevat oppilaan oppimista sekä ohjaavat opettajan opettamista.

⋅⋅⋅

Alla oleva Thinglink – kuva on oma yritykseni valmistautua uuteen opetussuunnitelmaan. Sen linkit valmistuvat vähitellen – samalla kun rakennamme kuntakohtaisia ja oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia :).