Maailma kuvina

Tulkitse kuvia

Ympärillämme on paljon kuvia. Vanhan sananlaskun mukaan kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvienkin ymmärtämistä voi opiskella ja niiden avulla voi oppia. Tämän kuvatulkintatehtävän avulla voit harjoitella kuvien lukutaitoasi ja niiden ymmärtämistä.

Valitse Helsingin Sanomien Maailman kuvat – sivuilta tai PixTale – sivuilta kuva, joka liittyy johonkin ajankohtaiseen maantieteelliseen aiheeseen tai ilmiöön (esimerkiksi ilmastonmuutokseen, kiinalaiseen uuteenvuoteen, pakolaisuuteen). Tutki kuvaa tarkasti.

1. Pilko kuva osiin. Mitä osatekijöitä eli yksityiskohtia näet kuvassa?

  • Voit piirtää viivapiirroksen kuvasta: rajaa kuvan kaikki osatekijät viivoilla. Pienimpiä yksityiskohtia ei tarvitse huomioida. Nimeä kuvan osatekijät viivapiirrokseen.

2. Mitä kuva kertoo? Kuvaile kuvaa mahdollisimman monipuolisesti. Voit kuvailla jokaista kuvan osatekijää erikseen.
3. Mitä tunteita tai mielikuvia kuva herättää sinussa?
4. Missä kuva on mielestäsi otettu? Perustele.
5. Miksi kuva on mielestäsi otettu?
6. Vertaile kuvausta työparisi kanssa. Miten kuvatulkintasi eroaa työparisi kuvatulkinnasta?

Etsi kuvien aiheista lisää tietoa

1. Etsi Helsingin Sanomien Maailman kuvat – sivuilta tai PixTale – sivuilta mielestäsi kiinnostava kuva, joka liittyy johonkin ajankohtaiseen maantieteelliseen aiheeseen tai ilmiöön.

2. Tulkitse kuvaa edellä olevien ohjeiden mukaan.

3. Mistä aiheista tai ilmiöistä kuva kertoo? Eli mitkä sanat voisivat olla kuvan avainsanoja?

4. Käytä avainsanoja hakusanoina ja etsi niiden avulla internetistä lisää tietoa.

  • esimerkiksi #ylämaannauta #Skotlanti #meri-ilmasto

Kuvia maailmasta

Maailman kuvat Helsingin Sanomissa.

Kuvia maailmalta: PixTale