Oppiaine on väline oppimiseen

Suuntana uusi OPS 2016 (osa 3)

Laaja-alainen osaaminen
Maailma muuttuu.
Koulu muuttuu.
Opetussuunnitelma muuttuu.
Pedagogiikka muuttuu.
Oppiminen muuttuu.

Uuden opetussuunnitelman mukaan oppimisen päätavoitteena on laaja-alainen osaaminen eli ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tukevat laaja-alaista osaamista. Oppiaineiden välisen yhteistyön avulla asioita tarkastellaan laajempina kokonaisuuksina ja ilmiöinä.

Oppilaskeskeinen ja oppilaita osallistava pedagogiikka ja tuen eri muodot edistävät oppilaiden oppimista. Oppiminen on yhteisöllistä ja yksilöllistä, ja sitä tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissäTyötavat ja oppimistehtävät ohjaavat tiedonrakentamiseen, ongelmanratkaisuun ja oppimaan todellisessa maailmassa.

Oppiaineet, esimerkiksi biologia ja maantieto, ovat myös välineitä laaja-alaiseen osaamiseen. Biologian tavoitteena on esimerkiksi auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehitystä. Maantiedon tavoitteena on esimerkiksi tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista.

Arvioinnin kohteina ovat muun muassa opettaminen, oppiminen, oppimisympäristöt, työtavat ja oppimistehtävät. Arvioinnin menetelmät ovat monipuolisia ja tukevat oppilaan oppimista sekä ohjaavat opettajan opettamista.

⋅⋅⋅

Alla oleva Thinglink – kuva on oma yritykseni valmistautua uuteen opetussuunnitelmaan. Sen linkit valmistuvat vähitellen – samalla kun rakennamme kuntakohtaisia ja oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia :).

Biologiassa tehdään eliökokoelmia

Suuntana uusi OPS 2016 (osa 2)

Uusi opetussuunnitelma määrittelee biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle eli kertoo, mitä oppilaan pitää osata, jotta hän saa arvosanan 8.

Tässä on niistä muutama tavoite:

1 2 3

Ja tässä on esimerkkinä kaksi oppilastyötä, joiden kaltaisilla töillä edellä olevat tavoitteet tai niiden osa-alueita voidaan saavuttaa 🙂 :

Minun mereni (7. luokan oppilaan työ)

 

Eliökokoelma (8. luokan oppilaiden työ)

Oppiminen ja opetus on muutoksessa

Suuntana uusi OPS 2016 (osa 1)

Uusien opetussuunnitelmien (OPS) mukaiseen opetukseen siirrytään syksystä 2016 alkaen. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuosiluokilla 1-6 elokuussa 2016. Vuosiluokilla 7-9 uudet opetussuunnitelman otetaan käyttöön porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Uudet opetussuunnitelmat ohjaavat muun muassa pedagogiikan muutokseen. Opetus ja oppiminen muuttuu.

Monisatasivuisen opetussuunnitelman perusteiden sisäistäminen on jo alkanut. Suuntana on nyt uusi OPS, pala palalta ja vähitellen.

Tässä on ensimmäinen pala eli opettajan ja oppilaiden hieman muuttuneita päärooleja: