Oppimismerkit tekevät oppimisesta näkyvää ja kannustavaa

E6A594D5-3F1B-4EEE-9D6E-2ABABD8C6D57

Viime keväänä otin oppimismerkit käyttöön 7. ja 8. luokan biologiassa ja maantiedossa. Niiden idean takana on digitaaliset osaamismerkit.

  • Digitaalisia osaamismerkkejä käytetään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä. Ne osoittavat visuaalisesti henkilön osaamista. Osaamismerkkejä voi tehdä ja myöntää esimerkiksi Open Badge Factoryssa. Osaamismerkin saaja voi kerätä merkkejä omaan sähköiseen merkkireppuun, kuten Mozilla Backpackiin ja linkittää ne osaksi omaa ansioluetteloa tai sosiaalisen median sivustoille kuten Facebookiin tai LinkedIniin.

Biologiassa ja maantiedossa oppilaan oppimista ohjataan samankaltaisilla merkeillä. Merkit tosin ovat paperisia ja ne liimataan vihkoon ns. tulostaulukkoon. Osaamismerkin nimi muuttui oppimismerkiksi, koska nimi kuvaa oppilaan oppimista, eikä välttämättä vielä asioiden osaamista. Oppimismerkit ovat biologian ja maantiedon yksi formatiivisen arvioinnin välineistä. Ne tekevät oppimisen näkyväksi oppilaalle, opettajalle ja huoltajille.

Lue koko juttu ritakeskitalo.com .

Oppiaine on väline oppimiseen

Suuntana uusi OPS 2016 (osa 3)

Laaja-alainen osaaminen
Maailma muuttuu.
Koulu muuttuu.
Opetussuunnitelma muuttuu.
Pedagogiikka muuttuu.
Oppiminen muuttuu.

Uuden opetussuunnitelman mukaan oppimisen päätavoitteena on laaja-alainen osaaminen eli ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tukevat laaja-alaista osaamista. Oppiaineiden välisen yhteistyön avulla asioita tarkastellaan laajempina kokonaisuuksina ja ilmiöinä.

Oppilaskeskeinen ja oppilaita osallistava pedagogiikka ja tuen eri muodot edistävät oppilaiden oppimista. Oppiminen on yhteisöllistä ja yksilöllistä, ja sitä tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissäTyötavat ja oppimistehtävät ohjaavat tiedonrakentamiseen, ongelmanratkaisuun ja oppimaan todellisessa maailmassa.

Oppiaineet, esimerkiksi biologia ja maantieto, ovat myös välineitä laaja-alaiseen osaamiseen. Biologian tavoitteena on esimerkiksi auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehitystä. Maantiedon tavoitteena on esimerkiksi tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista.

Arvioinnin kohteina ovat muun muassa opettaminen, oppiminen, oppimisympäristöt, työtavat ja oppimistehtävät. Arvioinnin menetelmät ovat monipuolisia ja tukevat oppilaan oppimista sekä ohjaavat opettajan opettamista.

⋅⋅⋅

Alla oleva Thinglink – kuva on oma yritykseni valmistautua uuteen opetussuunnitelmaan. Sen linkit valmistuvat vähitellen – samalla kun rakennamme kuntakohtaisia ja oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia :).

Oppiminen ja opetus on muutoksessa

Suuntana uusi OPS 2016 (osa 1)

Uusien opetussuunnitelmien (OPS) mukaiseen opetukseen siirrytään syksystä 2016 alkaen. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuosiluokilla 1-6 elokuussa 2016. Vuosiluokilla 7-9 uudet opetussuunnitelman otetaan käyttöön porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Uudet opetussuunnitelmat ohjaavat muun muassa pedagogiikan muutokseen. Opetus ja oppiminen muuttuu.

Monisatasivuisen opetussuunnitelman perusteiden sisäistäminen on jo alkanut. Suuntana on nyt uusi OPS, pala palalta ja vähitellen.

Tässä on ensimmäinen pala eli opettajan ja oppilaiden hieman muuttuneita päärooleja: