Oppiaine on väline oppimiseen

Suuntana uusi OPS 2016 (osa 3) Maailma muuttuu. Koulu muuttuu. Opetussuunnitelma muuttuu. Pedagogiikka muuttuu. Oppiminen muuttuu. Uuden opetussuunnitelman mukaan oppimisen päätavoitteena on laaja-alainen osaaminen eli ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Monialaiset oppimiskokonaisuudet tukevat laaja-alaista… Jatka lukemista Oppiaine on väline oppimiseen

Oppiminen ja opetus on muutoksessa

Suuntana uusi OPS 2016 (osa 1) Uusien opetussuunnitelmien (OPS) mukaiseen opetukseen siirrytään syksystä 2016 alkaen. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuosiluokilla 1-6 elokuussa 2016. Vuosiluokilla 7-9 uudet opetussuunnitelman otetaan käyttöön porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Uudet opetussuunnitelmat ohjaavat muun muassa pedagogiikan muutokseen. Opetus ja oppiminen muuttuu. Monisatasivuisen opetussuunnitelman perusteiden sisäistäminen on jo alkanut. Suuntana on nyt… Jatka lukemista Oppiminen ja opetus on muutoksessa

Oppimisen palapelissä on isoja paloja

Kevätlukukaudella 2014 sovelsin yksilöllisen oppimisen opetusmenetelmää yläkoulun maantietoon, jossain määrin myös 9. luokan biologiaan. Opetusmenetelmän soveltamisen periaatteet maantiedossa on kuvailtu aikaisemmassa blogikirjoituksessani Uusi oppiminen lisää vapautta ja vähentää pakkoa . Kevään puolivälissä oppilaat vastasivat nimettömänä kyselyyn, jonka avulla yritin selvittää oppilaiden ajatuksia uudesta tavasta oppia maantietoa ja biologiaa. Kyselyn tuloksia on kuvailtu aikaisemmassa blogikirjoituksessani Yksilöllinen oppiminen… Jatka lukemista Oppimisen palapelissä on isoja paloja