Ope oli #koulu’ssa

Hämeenlinnassa oli 9.-11.4.2014 ITK-konferenssi Pedagogiikka palaa! Osallistuin konferenssiin ensimmäistä kertaa.

(ITK = interaktiivinen tekniikka koulutuksessa)

Ja siellä tosiaan pedagogiikka paloi.

 

Omaan kahden päivän ohjelmaani kuului 16 vähintään 30 minuutin mittaista esitystä ja jokaisessa opin jotain uutta. Lukuisat kokemukset – ja uudet tuttavuudet – lyhyessä ajassa johtivat siihen, että illalla pystyin hyvin samaistumaan @-merkkiin… 

Mutta onneksi on Twitter ja # eli hashtagit eli avainsanat! Monet ITK-konferenssiin osallistujat jakoivat tviiteissään huomioitaan, ajatuksiaan, tulkintojaan ja tunnelmiaan  #itk2014 – avainsanalla.

Ja onneksi Storifyssa näistä 140 merkkiin tiivistetyistä paloista voi rakentaa muistot ja muistiinpanot itselleen – ja muillekin.

Twitter on siis huippu väline tehdä yhteisöllisiä, vuorovaikutteisia, muistiinpanoja ja suunnistaa kohti uutta oppimista ja opettamista 🙂 !

https://twitter.com/Sariauramo/status/45453133691762688

https://twitter.com/ninarantapuu/status/453975096257159168

 

 

Uusi vuosi, uusi oppiminen ja open uudet kujeet

Open uudenvuodenlupaukset

Maailma

 • Lupaan muuttua yhä enemmän opettajasta ohjaajaksi.
 • Luovun jokaoppituntisesta, luennoivasta ja pahimmillaan 45 minuutin mittaisesta teoriaopetuksesta.
  • Luovun perinteisestä opettajan itsevaltiudesta ja tiedon toistajasta ja yritän muuttua yhä enemmän yksilöllisten oppijoiden oppimisen ohjaajaksi.

”Luennointi on tehokas tapa opettaa, mutta tehoton tapa oppia.”

  • Yritän mahdollistaa oppilaan yksilöllisen oppimisen omien kykyjensä mukaan.
 • Yritän mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen. Yhdessä on kivempaa.

Uuden vuoden lupauksieni taustalla on Vantaan Martinlaakson lukion matematiikan ja fysiikan opettaja Pekka Peura ja hänen kehittämänsä yksilöllisen oppimisen opetusmenetelmä. Löydät siitä lisää tietoa sivuilta http://maot.fi  tai tästä:

Yksilöllisen oppimisen opetusmenetelmän periaatteita

 • Opetuksessa ja oppimisessa hyödynnetään muun muassa pienryhmäoppimista, omatahtista oppimista ja käänteistä oppimista (ns. flipped classroom – oppimista).
  • Jokainen oppija voi edetä ja oppia omaa tahtia, omassa aikataulussa – yksin tai yhdessä muiden (oppilaat, opettaja, vanhemmat ym.) kanssa. Silloin lahjakkaille oppijoille ei tule tyhjäkäyntiä ja heikoimmille ei tule kiire.
  • Jokainen oppija voi kehittää ja vahvistaa omaa ymmärrystään ja sosiaalisia taitojaan keskustelemalla muiden kanssa. Yhteisöllisesti.
  • Menetelmä pakottaa kaikentasoiset oppilaat oppimaan ja ottamaan selvää asioista.

Opinnoissa ei voi edetä, jos ei itse tee töitä.

Perinteisessä opetuksessa osa oppilaista ei tee itsenäisesti töitä. He eivät muokkaa asioita aivoissaan oppitunneilla eikä kotona, vaan näennäisoppivat eli kopioivat opettajan muistiinpanot vihkoihinsa ja opettelevat ne ulkoa kokeeseen – ja saavat kokeesta nelosen tai vitosen.

Yksilöllisen oppimisen menetelmä vähentää näennäisoppimista ja laiskiaiset erottuvat heti joukosta.

Silloin opettajalla – siis minulla –  on mahdollisuus yrittää kannustaa ja motivoida heitä muuttamaan opiskelutottumuksiaan.

Lähde:Pekka Peura ja  http://maot.fi .

Yksilöllinen oppiminen 7. luokan maantiedossa

Katsotaan, miten käy. Bloggaamisiin :).