Kiva ja hauska koe on… ryhmäkoe!

ryhmäkoe

7. luokan ja 8. luokan syyslukukauden viimeiset oppimiskokonaisuudet (7. luokkien vesien eläimet ja 8. luokkien metsien ja soiden eläimet) päättyivät ryhmäkokeisiin. Edellinen blogikirjoitukseni kertoi seiskojen oppimiskokonaisuudesta.

Ryhmäkokeen tavoitteena oli harjoitella muun muassa

 • osallistumista
 • vuorovaikutusta: keskustelua, tukemista, kuuntelemista ym.
 • yhteisvastuuta ja
 • osaamisen näyttämistä yhdessä.

Jokaisen oppilaan tehtävänä oli valmistautua ryhmäkokeeseen parhaansa mukaan oppikirjan ja OBin avulla, Google Driveen jaettujen ryhmätöiden avulla sekä Quizletiin laatimieni sähköisten käsitekorttien avulla.

Ryhmäkokeen alussa jaoin oppilaat sattumanvaraisesti noin neljän oppilaan ryhmiin  (oppilaat nostivat numerokortit).

Ryhmän jokainen oppilas sai oman koepaperin. Tavoitteena oli, että ryhmä keskustelee kokeen kysymyksistä ja rakentaa yhdessä vastaukset.  Oppilaat kirjoittivat vastaukset omiin koepapereihinsa.

Koetilanteessa seurasin ryhmien ja oppilaiden toimintaa. Koe synnytti keskittynyttä sipinää ja supinaa. Keskustelua! Enemmän kuin koskaan aikaisemmin muissa tuntitehtävissä. Lähes jokainen ryhmä toimi tosi hyvin ja yhteisvastuullisesti. Useimmat oppilaat ottivat omilla yksilöllisillä tavoillaan ja taidoillaan osaa keskusteluun. Joillekin se  merkitsi tiedon aktiivista jakamista, asioiden varmistamista, joillekin aktiivista kuuntelua, kyseenalaistamista – joillekin vain arkaa ojentumista kohti muita. Kaikki siis omilla tavoillaan yksilöllistä osallistumista ja yhteistyöhalun osoittamista.

Ryhmäkokeen viimeinen tehtävä tehtiin yksin, ei keskustellen (tosin vaihtoehtona olisi ollut tehdä tämäkin yhdessä). Tehtävänä oli arvioida omaa ja ryhmän muiden oppilaiden osallistumista ja osaamista. Tehtävänä oli jakaa annetut pisteet (esimerkiksi neljän oppilaan ryhmässä 13 pistettä) omasta mielestään sopivasti, ”ansaitusti” , oman ryhmän jäsenille – myös itselleen.

Valitsin sattumanvaraisesti yhden kokeen jokaisesta ryhmästä ja arvioin sen. Omat huomioni ryhmäkoetilanteessa, oppilaiden pisteiden jaot ja itsearvioinnit kokeen jälkeen vaikuttavat oppilaan kurssiarvosanaan – ei siis pelkkä ryhmäkoe. Ja tietenkin se kaikki aikaisempi jokaoppituntinen ja monipuolinen näyttö kurssin aikana :).

”Koe oli hauska ja sitä oli kiva tehdä.”

… ja muita oppilaiden ajatuksia ryhmäkokeen jälkeen (mukana on sekä seiskojen että kasien vastauksia):

 • ryhmäkoe oli kivaa
 • kuunneltiin toisten mielipiteitä
 • ryhmäni toimi hyvin ja itselläni oli jopa hauskaa, joka on uusi tunne koetilanteessa
 • vaikka ymmärrän ryhmäkokeen idean on kuitenkin se aika epäreilua … joku saattoi saada hyvän numeron tekemättä mitään
 • kun oli ryhmä tukena se sujui paremmin
 • sitä oli kivempi tehdä ja pohtia ryhmän kanssa, kuin yksin
 • en sanoisi ryhmäkoetta mitenkään hauskaksi mutta kyllä se tavallisen kokeen voitti
 • toisten arviointi oli hankalinta
 • oli aika tylsä ei ollut kovin erikoinen
 • uusi kokemus ja omalaatuinen sellainen… paljon hyviä ja huonoja asioita
 • olen sopeutunut olemaan yksin, niin yksin tehtävät kokeet ja työt ovat minulle luontevampia tehdä
 • oli aika helppo koe
 • meillä oli tosi hyvä ryhmä ja jokainen teki osansa, meillä synkkas hyvin
 • opin uusia asioita
 • keskustelu oli vapaata ja opin paljon
 • asiat jäi mieleen paremmin
 • jos ei itse muistanut tai osannut, kaveri saattoi muistaa ja itsekin oppi
 • yhteistyö on aina hauskempaa!
 • ryhmäkokeet ovat kivoja, vois tulla enemmänkin
 • oli hauskaa kun pystyi varmistamaan tietona ryhmäläisiltä, ja oli hyvä kun pystyi puhumaan vastauksista
 • koe oli hauska ja sitä oli kiva tehdä
 • minulla oli hyvä ryhmä ja täydensimme toinen toisiamme
 • kaikki tiesivät jotain eikä kukaan ollut ihan hiljaa eivätkä melunneet
 • meillä oli hyvä ryhmähenki ja onnistuimme hyvin, meillä oli myös hauskaa, vaikka otimme kokeen aika tosissaan
 • oli tosi kivaa tehdä ryhmässä … paitsi ärsytti kun yksi meidän ryhmästä ei sanonut tai ei tiennyt yhtään vastausta…
 • lisää tämmösiä!
 • ryhmäkoe oli ihan mukava vaikka ryhmäni ei oikein keskittynyt kokeeseen
 • ryhmäkokeissa on se kiva, että pystyy jakamaan tietoa keskenään
 • kaikki osallistui tavalla tai toisella, kaikilta tuli tietoa
 • oli ihan kivaa, mutta ärsytti kun jotkut eivät olleet harjoitelleet juurikaan ja tuntui, että piti tehdä kaikki yksin
 • oli todella kivaa, kun se oli eka kerta ku tekee jotai erilaista
 • kaikki kokeet sais olla tällaisia

Mielestäni ryhmäkokeen tavoitteita saavutettiin erinomaisesti – vai mitä sanotte?

Siis ”lisää tämmösiä” :).

Paljon tavoitteita, paljon onnistumisia ja sopivasti kehittämisen kohteita

haahka

7. luokan oppilaat ovat syyslukukauden viimeisinä viikkoina opiskelleet Suomen vesien selkärangallisia eläimiä eli kaloja, sammakkoeläimiä, matelijoita, lintuja ja nisäkkäitä. Yksin ja yhdessä.

Tavoitteena oli oppia

 • eläinten
  • luokittelun periaatteita
  • rakennetta ja sopeutumia vesielämään
  • lisääntymistä ym.
 • tunnistamaan Suomen vesien eläimiä
 • kirjoittamaan selkeitä muistiinpanoja
 • tiedon havainnollistamista mm. kuvien, videoiden, ääninäytteiden, taulukoiden, luetteloiden ja käsitekarttojen avulla
 • tekijänoikeuksia
 • itseohjautuvuutta ja yhteisvastuuta
 • ajattelua ja ymmärtämistä
 • vuorovaikutusta
 • oppimisen taitoja
 • soveltamista ja luovuutta
 • esiintymisen ja kuuntelemisen taitoja

Vesien eläimet – oppimiskokonaisuuden toimintaperiaatteita

1)     Opettaja jakoi oppilaat viiteen ryhmään. Jokaisessa ryhmässä oli 4-5 oppilasta. Ryhmien aiheina olivat vesien selkärangalliset eläimet eli kalat, sammakkoeläimet, matelijat, linnut ja nisäkkäät.

2)     Ryhmien tehtävänä oli kirjoittaa yhdessä Google Driven asiakirjaan selkeät ja havainnolliset muistiinpanot omasta eläinryhmästä: kuvien, luetteloiden, taulukoiden, käsitekarttojen, ym. avulla. Lähteenä oli pääasiassa oppikirja (jotta oppilaat pysyisivät perustietotasolla ja tiedon hallinta olisi mahdollista). Kuvat, videot ja ääninäytteet etsittiin internetistä ja silloin tavoitteena oli oppia muun muassa tekijänoikeuksia.

3)     Valmiit työt jaettiin kaikille luokan oppilaille muokkausoikeudella. Oppilaiden tehtävänä oli tutustua muiden töihin. Työt jaettiin muokkausoikeudella, jotta jokainen voi halutessaan täydentää ja korjata muiden töitä esimerkiksi ensi lukuvuonna, kun aiheina ovat metsän selkärangalliset eläimet.

4)     Oppilaat arvioivat omaa ja ryhmän toimintaa sekä ryhmän lopputulosta. Oppilaat tutkivat ryhmän valmista työtä ja täyttivät itsearviointilomakkeen oppitunnilla.

5)     Oppilaat opettelivat oman ryhmän työn sisällön (ei vain ”oman osuuden”) ja valmistautuivat esittämään työn parhaat palat muille. Tavoitteena oli oppia selittämään (ei vain lukemaan) asioita kuvien, käsitekarttojen, videoiden ym. avulla muille.

6)     Kun ryhmät esittivät omia aiheitaan, muiden eli yleisön, tehtävänä oli osallistua kuuntelemalla, kyselemällä ja kyseenalaistamalla, ihmettelemällä jne.

7)     Kotona oppilaat opettelivat vesien selkärangallisiin liittyviä keskeisiä käsitteitä oppikirjan, jaettujen Google Drive – asiakirjojen ja Quizletin sähköisten käsitekorttien avulla.

Vesien eläimet Kahoot

8)     Juuri ennen näytön paikkaa – eli ryhmäkoetta – oppitunnilla kerrattiin asioita Kahoot! -pelissä. Osan kanssa Kahoot!-peliä ehdittiin pelata vasta kokeen jälkeen. Mutta hyvä niinkin.

9)     Ja mitä jäi mieleen? Se mitattiin ryhmäkokeessa.

Ryhmäkokeesta ja sen jälkitunnelmista kirjoitan seuraavassa blogikirjoituksessani :).