Tutkimusraportin kirjoittaminen

Rotta.png

Tavoitteena on oppia

 • työskentelyä itseohjautuvasti ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
 • biologisen tutkimuksen tekemistä ja tutkimusraportin kirjoittamista
 • biologialle ominaisten käsitteiden käyttöä
 • tiedon rakentamista, jäsentelyä kiinnostavaksi kokonaisuudeksi
 • tieto- ja viestintäteknologian käyttöä
 • nisäkkäiden evoluution pääpiirteitä
 • nisäkkäiden ominaisuuksia ja sopeutumia
 • ihmisen elinten ja elimistöjen rakenteita, toimintaa ja tehtäviä

Tutkimusraportin kirjoittaminen

Kirjoita tutkimusraportti (O365, Word), jossa vertailet rotan ja ihmisen evoluutiota, nisäkkäiden ominaisuuksia, sopeutumia ravintoon ja elinympäristöön sekä elimistön osien rakenteita, toimintaa ja tehtäviä.

Vertaile rottaa ja ihmistä. Tuo esille niiden yhtäläisyyksiä ja eroja.

Liitä tutkimusraporttiin kuvia, piirroksia, taulukoita ja diagrammeja.

Käytä apuna oppikirjaa.

 1. Tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimusvälineet

Kuvaile

 • ryhmän työnjakoa ja toimintaa
 • tutkimusvälineitä

2.  Rotta ja ihminen nisäkkäinä

Kuvaile

 •  nisäkkäiden evoluutiota
 • nisäkkäiden ominaisuuksia
 • rotan ja ihmisen eroja

 

 1. Rotan ja ihmisen sopeutumat ravintoon ja elinympäristöön
 2. Rotan ja ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan vertailua

Kuvaile muun muassa seuraavien osien rakenteita ja toimintaa, tehtäviä:

 •  suu ja hampaat
 • liikuntaelimistö: lihakset ja luusto
 • ruuansulatuselimistö: ruokatorvi, maha, ohutsuoli, paksusuoli
 • verenkiertoelimistö: sydän ja verisuonet
 • hengityselimistö: henkitorvi, keuhkoputket ja keuhkot
 • maksa ja munuaiset, virtsarakko
 • lisääntymiselimistö: kivekset, munasarjat ym.

Arviointi

Arvioi omaa ja ryhmäsi työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista sekä lopputulosta.